หมอกควันของความคิด

posted on 27 Aug 2008 10:46 by kimja
หมอกควันของความคิด 

หมอกควันของความคิด

ลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศ

เพียงแต่ว่าฉันมองไม่เห็น

 

หมอกควันของความคิด

ปิดกั้นความรู้สึก

แล้วหลอกตัวเองว่าไม่เคยเหงา

 

หมอกควันของความคิด

ไหลเวียนในชีวิต

และโผล่ออกมาขณะมึนเมา

 

หมอกควันของความคิด

ขณะกำลังครุ่นคิด

แม้มองไม่เห็นหนทางไป

Comment

Comment:

Tweet